ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

βιωματική
αειφορική
εκπαίδευση

 

 

 

 

σχετικά με το εργαστήριο

• Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων οργανώνει από τη σχολική χρονιά 2014-2015 τη λειτουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων. Το εργαστήριο στεγάζεται στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, με την προοπτική να στεγαστεί και σε άλλες σχολικές μονάδες της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας.

• Η οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
(α) την δημιουργία εγκαταστάσεων με σταθερό, αναλώσιμο ή προσωρινό υλικό,
(β) συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες με δημιουργικό, καινοτόμο και ερευνητικό χαρακτήρα, που εστιάζουν στη βιωματικότητα.
(γ) δυνατότητα επίσκεψης στο εργαστήριο ομάδων άλλων σχολικών μονάδων
(δ) επιμορφωτικές δραστηριότητες και
(ε) δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

• Η δομή του Εργαστηρίου Βιωματικής Eκπαίδευσης – E.B.E. (Experiential Education Lab – E.E.L.) δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει εκείνη την πτυχή της βιωματικής μάθησης που συνάδει με το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων και γενικά το πρότζεκτ που περατώνει η ομάδα του.

• Αντλεί στοιχεία από ποικίλες μεθοδολογίες, όπως είναι η «ομαδοσυνεργατική δράση» (cooperative learning), η «ενεργητική μάθηση» (active learning), η «μάθηση με κοινοτική δραστηριοποίηση» (service learning), η «υπαίθρια εκπαίδευση» (outdoor education), η «κριτική εκπαίδευση» (critical education) και άλλες σύγχρονες και σημαντικές πτυχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Δίνει, έτσι, αυξημένες δυνατότητες υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών στόχων, μεγιστοποιεί τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις προτεραιότητες του σύγχρονου σχολείου.

• Η οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης καθώς και οι επιμορφωτικές δραστηριότητες, ο συντονισμός των επισκέψεων και της δημιουργίας, σταθερής ή προσωρινής διάθεσης των υλικών και μέσων γίνεται από τις Σχολικές Δραστηριότητες της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας.

Διαβάστε το πλήρες
Καταστατικό Πλαίσιο Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης
εδώ

 

τηλεδραστηριότητες

Παρατηρητήριο Γραμματισμού

Προγράμματα Ε.Β.Ε.

1. Γραμματισμός
και Εκπαίδευση

1.1. Ενδοσχολική Βιωματική Επιμόρφωση "Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές"

1.2. Ενδοσχολική Βιωματική Επιμόρφωση "«Περιπέτειες στη “Γραμματοπία”»: Εκπαίδευση για την ενεργό πολιτότητα και εγγράμματος πολιτισμός"

2. Δημιουργικός
Εθελοντισμός

2.1. "Βιοκύκλωση – Βιοθρυμματισμός – Βιοεθελοντισμός"

3. Εκπαίδευση που
εστιάζει στον ήχο

3.1. "Ήχος, κίνηση και Εκπαίδευση: Τα «σωματικά κρουστά» (body Percussion) στην εκπαιδευτική διαδικασία"

3.2. "«Κινητό Εργαστήριο Οργανοποιίας»: ειδικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία με κατασκευές«"

3.3. " Ορχήστρα των Πραγμάτων»: γενικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία"

4. Μουσείο
και Εκπαίδευση

3.1. "«Project Schoolseum»: Μουσείο και Σχολείο στις Σχολικές Δραστηριότητες"

 

 

Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Μεσσηνίας "Πρωτοβάθμια Βιωματική Εκπαίδευση και σχολικά προγράμματα

 

Επιμορφώσεις

Εισαγωγική Διαδικτυακή Επιμόρφωση "Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
2016-2017" (και σχετικά έγγραφα - επιμορφωτικό υλικό)"

Ενδοχολικές και Διασχολικές Επιμορφωτικές Ομάδες Εργασίας (Εκπαιδευτικών)

Ενδοσχολικές Βιωματικές Επιμορφώσεις (Εκπαιδευτικών με τη μαθητική τους ομάδα)

 

Συνεργασίες

Διαδικτυακή φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.»

Συμμετοχή σας σε συγγραφική ομάδα του Ε.Β.Ε.

 

Υποστήριξη μονάδων

Υλικό για την ορθολογική διαχείριση των κλαδεμάτων

Υλικό για τον τρόπο χρήσης των αντιβιοτικών φαρμάκων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενων φορέων

 

 

 
 
   
   

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


| TEL.: +30 2721 3 61 484 | FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: literacy.sch.gr|

 


 

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 


με την υποστήριξη

GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017