ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) είναι μια καινοτόμος, επιστημονική, πολιτισμική και εκπαιδευτική δομή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) Μεσσηνίας, προορισμένη να ενισχύει το έργο του/της εκπαιδευτικού βασισμένη σε ένα πρότυπο "εκπαιδευτικός-προς-εκπαιδευτικό" (Teacher-to-Teacher (T2T)), συνδυάζοντας θεσμικούς πόρους και δυνατότητες, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

• Το Ε.Β.Ε. ιδύθηκε το 2016 (Α.Π. 7777/17-09-2014 ) και απέκτησε το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πλαίσιο λειτουργίας του το 2016 (Α.Π. 2876/18-05-2016).

• Μετά από τρία χρόνια πορείας, το Ε.Β.Ε. έχει στο ενεργητικό του καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαιδευτική έρευνα, εκδόσεις, τοπικά και διεθνή σεμινάρια, διαδικτυακές επιμορφώσεις, καινοτόμα δίκτυα, σχολικές δραστηριότητες και συνεργασίες με ερευνητικά, θεσμικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

• Το Ε.Β.Ε. λειτουργεί υπό την αιγίδα των τοπικών θεσμικών αρχών, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της U.N.E.S.C.O. Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και από το 2018 παρουσιάζεται από τον επίσημο ιστότοπό του edulab.sch.gr.

 

 

τηλεδραστηριότητες

Παρατηρητήριο Γραμματισμού

Προγράμματα Ε.Β.Ε.

1. Γραμματισμός
και Εκπαίδευση

1.1. Ενδοσχολική Βιωματική Επιμόρφωση "Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές"

1.2. Ενδοσχολική Βιωματική Επιμόρφωση "«Περιπέτειες στη “Γραμματοπία”»: Εκπαίδευση για την ενεργό πολιτότητα και εγγράμματος πολιτισμός"

2. Δημιουργικός
Εθελοντισμός

2.1. "Βιοκύκλωση – Βιοθρυμματισμός – Βιοεθελοντισμός"

3. Εκπαίδευση που
εστιάζει στον ήχο

3.1. "Ήχος, κίνηση και Εκπαίδευση: Τα «σωματικά κρουστά» (body Percussion) στην εκπαιδευτική διαδικασία"

3.2. "«Κινητό Εργαστήριο Οργανοποιίας»: ειδικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία με κατασκευές«"

3.3. " Ορχήστρα των Πραγμάτων»: γενικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία"

4. Μουσείο
και Εκπαίδευση

3.1. "«Project Schoolseum»: Μουσείο και Σχολείο στις Σχολικές Δραστηριότητες"

 

 

Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Μεσσηνίας "Πρωτοβάθμια Βιωματική Εκπαίδευση και σχολικά προγράμματα

 

Επιμορφώσεις

Εισαγωγική Διαδικτυακή Επιμόρφωση "Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
2016-2017" (και σχετικά έγγραφα - επιμορφωτικό υλικό)"

Ενδοχολικές και Διασχολικές Επιμορφωτικές Ομάδες Εργασίας (Εκπαιδευτικών)

Ενδοσχολικές Βιωματικές Επιμορφώσεις (Εκπαιδευτικών με τη μαθητική τους ομάδα)

 

Συνεργασίες

Διαδικτυακή φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.»

Συμμετοχή σας σε συγγραφική ομάδα του Ε.Β.Ε.

 

Υποστήριξη μονάδων

Υλικό για την ορθολογική διαχείριση των κλαδεμάτων

Υλικό για τον τρόπο χρήσης των αντιβιοτικών φαρμάκων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενων φορέων

 

 

 
 
   
   

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


| TEL.: +30 2721361544, +30 6932153845 | FAX: +30 2721361481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: edulab.sch.gr|

 


 

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 


με την υποστήριξη

GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017