ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
2016-2017
   
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
• Μεταβείτε στη σελίδα της επιμόρφωσης και ξεκινήστε αμέσως.
• Ό,τι χρειάζεστε από το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται ήδη εκεί....
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ"
(ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

• Κατεβάστε και δείτε με την ησυχία σας την παρουσίαση του "εισαγωγικού μέρους"
της επιμόρφωσης με όλα τα βασικά στοιχεία που ισχύουν για το 2016-2017.
• Η παρουσίαση αυτή βρίσκεται ήδη κατάλληλα "απλωμένη" στη σελίδα της επιμόρφωσης
.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ"
(ΥΠΑΡΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
• Κατεβάστε και δείτε με την ησυχία σας τo τετράδιο (ebook) του μέρους της επιμόρφωσης "¶΄ επιπέδου"
με ζητήματα Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
• Πρόκειται για το πρώτο από μια σειρά Τετράδια Σχολικών Δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν για επιμορφωτικούς σκοπούς.
• Τα κομμάτια του τετραδίου που μας ενδιαφέρουν βρίσκονται ήδη κατάλληλα "απλωμένα" στη σελίδα της επιμόρφωσης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016-2017
• Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο (170596/ΓΔ4/13-10-2016)σε περίπτωση που θέλετε να την έχετε στον υπολογιστή σας.
• Είναι γενικά διαθέσιμη στο διαδίκτυο και σε αυτή βασίστηκε η παρουσίαση του "Εισαγωγικού μέρους".

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σ.Υ.Π.) ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC
• Κατεβάστε το υπόδειγμα Σ.ΥΠ. σε μορφή doc σε περίπτωση που δε θέλετε να "γράφετε στο χέρι" ή χρειάζετε προέκταση στα πλαίσια που έχει ήδη.
• Σε αυτό μπορείτε να υποβάλλετε το πρόγραμμά σας.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σ.Υ.Π.) ΣΕ ΜΟΡΦΗ RTF
• Κατεβάστε το υπόδειγμα Σ.ΥΠ. σε μορφή rtf σε περίπτωση που δε θέλετε να "γράφετε στο χέρι" ή χρειάζετε προέκταση στα πλαίσια που έχει ήδη και χρειάζεστε το έγγραφο σε αυτή τη μοφή αρχείου (rtf).
• Σε αυτό μπορείτε να υποβάλλετε το πρόγραμμά σας.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• Κατεβάστε την εγκύκλιο πρόσκλησης στην επιμόρφωση και εκτυπώστε τη δεύτερη σελίδα,
ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ.
• Προσκομίστε την εκτυπωμένη και χειρόγραφα συμπληρωμένη μόνο με το ονοματεπώνυμό σας.

 


© 2012-2017 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας | Σχολικές Δραστηριότητες