που θέλετε να πάτε;
σχολικές δραστηριότητες

 
 
ΦΟΡΜΑ «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.»
μια προσπάθεια επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, για να μοιραστούν ιδέες και πρακτικές στην τάξη, δόκιμα και τεκμηριωμένα!

 
 
 

τηλεδραστηριότητες
libary.mysch.gr
Επιμορφώσεις, πρόσβαση σε υλικό
elibrαry@sch.gr

Συνέδριο
conference.messinia.mysch.gr

Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων
cοnference@sch.gr

Δίκτυο Ήχου
sound.mysch.gr

Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης: "Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός"
sοund@sch.gr

Σχολικές Δραστηριότητες
messinia.mysch.gr
Πληροφορίες ανοιχτής πρόσβασης
messiniα@sch.gr

Η χώρα της μάθησης
activities.mysch.gr
Οι εργασίες των σχολικών μονάδων
αctivities@sch.gr

 

Εργαστήριο
lab.activities.mysch.gr

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
lαb@sch.gr
Η σελίδα έχει "ανοίξει"
Εβδομάδα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

environment.mysch.gr
Περιβαλλοντικό Ιδεοδρόμιο
envirοnment@sch.gr

school acTiVities channel tv.activities.mysch.gr
κανάλι σχολικών δραστηριοτήτων Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας
mediα@sch.gr

 

Κοινωνικό Σχολείο
socialschool.mysch.gr

Προγραμμα "Κοινωνικό Σχολείο"
sοcialschοοl@sch.gr
Αξιολόγηση
Σχολικών
Δραστηριοτήτων

docs.google.com/
Φόρμα Αξιολόγησης
feedbαck@sch.gr

Project A5 A5.library.mysch.gr
Πρότζεκτ Αειφορικής Κουλτούρας
envirοnment @sch.gr

 

χιλιάδες ιδέες...
pinterest.con.schactivities

Συγκεντρωμένες ιδέες στο διαδίκτυο
mediαl@sch.gr

 | TEL.: +30 2721361544 | FAX: +30 2721361481 | SMS: +30 6932153845 | EMAIL: yρsd@diρe.mes.sch.gr | SKYPE: school-activities | pinterest | facebook |
| Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Δ/ΝΣΗ. Π. ΕΚΠ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017 και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.
Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter/ (αφού συνδεθείτε):


θεάσειςαπό 03/2017

 

 

θεάσεις

© 2012-2016 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας


web analytics