ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012-2018

τηλεδραστηριότητες

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Καινοτόμες Δράσεις

Eργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Eθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός»

Θερινή Ακαδημία

Παρατηρητήριο
Γραμματισμού

Βιωματική
Αειφορική Εκπαίδευση (Β.Α.Ε.)

Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

Έρευνα Κοινωνικών Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ομάδες Επιμόρφωσης

Ταΰγετος και Εκπαίδευση

Tοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Σχολικές βιβλιοθήκες και δραστηριότητες»

 

καλή σχολική χρονιά
με κριτική δημιουργικότητα
και υγεία!

Τα έγγραφα Σχολικών Δραστηριοτήτων
ΔΕΝ
αποστέλλονται μεμονωμένα στις σχολικές μονάδες.

ΟΛΑ
τα έγγραφα ανακοινώνονται
στις Εβδομαδιέες Εγκυκλίους Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.
Εϊναι διαρκώς διαθέσιμα διαδικτυακά.
Παρακαλείσθε να μένετε ενήμεροι/ες

 


ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ


Συνδεθείτε τώρα:
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση:«Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων».
Ημερομηνία Λήξης: Καταληκτική παράδοσης Σ.Υ.Π. που θα ανακοινωθεί.
(65 επιτυχώς συμμετέχοντες/ουσες κατά το έτος 2016-2017).


Συνδεθείτε τώρα:
Διαδικτυακή Επιμόρφωση «‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’: Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»
Ημερομηνία Λήξης: Δεν υπάρχει. Η επιμόρφωση προορίζεται για εθνική εμβέλεια.


Δηλώστε τώρα, αναδρομικά:
Φόρμα ολοκλήρωσης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017.»
(96 δηλώσεις προγραμμάτων ως 31-08-2017).


Ελάτε στις Ομάδες του
Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης τώρα:

ΦΟΡΜΑ «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.». Μια προσπάθεια επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, για να μοιραστούν ιδέες και πρακτικές στην τάξη, δόκιμα και τεκμηριωμένα!
(96 δηλώσεις ως 31-08-2017).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΓΓΡΑΦΑ 2014-2017
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(
EDULAB.sch.gr)


R
κόκκινα γράμματα: λειτουργία - προγράμματα
G
πράσινα γράμματα: επιμορφώσεις - μετεκπαιδεύσεις
B
μπλε γράμματα: εκδόσεις - εκπαιδευτικό υλικό
Y
κίτρινα γράμματα: αρχείο εγγράφων

2014

        Σεπτέμβριος 2014

Εγκύκλιος 7777/17-09-2014 «Δημιουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

        Οκτώβριος 2014

Εγκύκλιος 167127/Γ7/15-10-2014 Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και Erasmus+) για το σχολικό έτος 2014-2015

        Νοέμβριος 2014

Εγκύκλιος 11111/25-11-2014 «Πρόγραμμα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Απορριμμάτων»

 

2015

        Φεβρουάριος 2015

Εγκύκλιος 2534/14-02-2015 Σεμινάριο: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων: Από την Εκπαιδευτική Καινοτομία ως την Κριτική Δημιουργικότητα»

        Μάρτιος 2015

Εγκύκλιος 1401/17-03-2015 «Επιστημονική Επικοινωνία Σχολικών Δραστηριοτήτων»

        Απρίλιος 2015

Εγκύκλιος 1783/16-04-2015 «Σεμινάριο: Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές»

Εγκύκλιος 1904/24-04-2015 «Σεμινάριο Ήχος, Κίνηση και Εκπαίδευση: από τα σωματικά κρουστά ως την ρυθμο-κινητική αγωγή»

Εγκύκλιος 2024/27-04-2015 «Σεμινάριο: Μετεκπαιδευτικές δεξιότητες και Επιστημονική Επικοινωνία των Λειτουργών Εκπαίδευσης»

        Μάιος 2015

Εγκύκλιος 2335/07-05-2015 «Σεμινάριο: Θέματα Αγωγής Υγείας: Από τη Σχολική Υγεία ως την Ενεργό Πολιτότητα Υγείας»

        Ιούνιος 2015

Εγκύκλιος 3274/15-06-2015 «Σεμινάριο: Ιδέες, τάσεις και Δυνατότητες στις Σχολικές Δραστηριότητες»

        Νοέμβριος 2015

Εγκύκλιος 178852/ΓΔ7/06-11-2015 Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και Erasmus+) για το σχολικό έτος 2015-2016

 

2016

        Μάιος 2016

Απόφαση 2876/18-05-2016 «Λειτουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

Απόφαση 2877/18-05-2016 «Ορισμός υπευθύνου Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας»

        Οκτώβριος 2016

Εγκύκλιος 170596/ΓΔ4/13-10-2016 «Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)»

Εγκύκλιος 7228/14-10-2016 «Επιμόρφωση: «Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017»

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Προγράμματα, Εκπαίδευση και Κοινωνία (ISBN : 978-960-88469-6-8)

Εγκύκλιος 7555/24-10-2016 «Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης»

        Νοέμβριος 2016

Εγκύκλιος 7777/3-11-2016 «Πρόσκληση προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας –συμμετοχής στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 8073/11-11-2016 «Εκπαιδευτικοί "πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας"»

        Δεκέμβριος 2016

Απόφαση 8888/12-12-2016 «Έγκριση λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα 'Σχολικές Βιβλιοθήκες και δραστηριότητες'»

 

2017

        Ιανουάριος 2017

Εγκύκλιος 111/11-01-2017«Βιωματικές ενδοσχολικές επιμορφώσεις σχολικών δραστηριοτήτων»

Εγκύκλιος 222/16-01-2017«Πρόγραμμα «Δώρο έλαβα, δώρο… δίνω!», για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των απαξιωμένων παιχνιδιών»

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Εκπαιδεύουσα Κοινωνία και Εκπαίδευση. (ISBN : 978-960-88469-7-5)

Εγκύκλιος 333/20-01-2017 «Ενδοσχολικές και δια-σχολικές Βιωματικές, Επιμορφωτικές Ομάδες Εργασίας»

         Φεβρουάριος 2017

Εγκύκλιος 555/01-02-2017 «Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στις Εκδόσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»

Εγκύκλιος 888/14-02-2017 «Δημιουργία άτυπου δικτύου για τις Σχολικές Δραστηριότητες στον Ταΰγετο»

Εγκύκλιος 960/17-02-2017 «Δραστηριότητες προώθησης της Ρητορικής Τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας»

Εγκύκλιος 1111/23-02-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Ενδοσχολικών Βιωματικών Επιμορφώσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017 και προγραμμάτων – ενοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

          Μάρτιος 2017

Εγκύκλιος 1222/01-03-2017 «Μητρώο Επιμορφώσεων - Διαπιστεύσεων»

Εγκύκλιος 1333/06-03-2017 «Παρατηρητήριο Γραμματισμού»

Εγκύκλιος 1581/16-03-2017 «Βιωματική Επιμόρφωση "Σχολικές Εκδόσεις και υποστήριξη Εκδόσεων Σχολικών Μονάδων»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 01-2017 (17-03)

Εγκύκλιος 1777/27-03-2017 «Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην προσωρινή συντονιστική ομάδα (επιτροπή ) του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης "Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός"».

         Απρίλιος 2017

Εγκύκλιος 2017/04-04-2017 «Πρόσκληση για συντονισμένη ανάδειξη των εκπαιδευτικών πτυχών του Ταϋγέτου»

Εγκύκλιος 2222/11-04-2017 «Διαδικτυακή Επιμόρφωση για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας»

         Μάιος 2017

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο (ISBN : 978-960-88469-8-2)

 

 

 

| TEL.: +30 2721361544 | FAX: +30 2721361481 | SMS: +30 6932153845 | EMAIL: yρsd@diρe.mes.sch.gr | SKYPE: school-activities | pinterest | facebook |
| ΥΠ.Π.Ε.Θ. | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Δ/ΝΣΗ. Π. ΕΚΠ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

© 2012-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας