που θέλετε να πάτε;
σχολικές δραστηριότητες

 
 
 

τηλεδραστηριότητες
libary.mysch.gr
Επιμορφώσεις, πρόσβαση σε υλικό
elibrαry@sch.gr

Συνέδριο
conference.messinia.mysch.gr

Συνέδριο Σχολικών Δραστηριοτήτων
cοnference@sch.gr

Δίκτυο Ήχου
sound.mysch.gr

Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης: "Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός"
sοund@sch.gr

Σχολικές Δραστηριότητες
messinia.mysch.gr
Πληροφορίες ανοιχτής πρόσβασης
messiniα@sch.gr

Η χώρα της μάθησης
activities.mysch.gr
Οι εργασίες των σχολικών μονάδων
αctivities@sch.gr

 

Εργαστήριο
lab.activities.mysch.gr

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
lαb@sch.gr
Η σελίδα έχει "ανοίξει"
Εβδομάδα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

environment.mysch.gr
Περιβαλλοντικό Ιδεοδρόμιο
envirοnment@sch.gr

school acTiVities channel tv.activities.mysch.gr
κανάλι σχολικών δραστηριοτήτων Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας
mediα@sch.gr

 

Κοινωνικό Σχολείο
socialschool.mysch.gr

Προγραμμα "Κοινωνικό Σχολείο"
sοcialschοοl@sch.gr
Αξιολόγηση
Σχολικών
Δραστηριοτήτων

docs.google.com/
Φόρμα Αξιολόγησης
feedbαck@sch.gr

Project A5 A5.library.mysch.gr
Πρότζεκτ Αειφορικής Κουλτούρας
envirοnment @sch.gr

 

χιλιάδες ιδέες...
pinterest.con.schactivities

Συγκεντρωμένες ιδέες στο διαδίκτυο
mediαl@sch.gr| TEL.: +30 2721361544 | FAX: +30 2721361481 | SMS: +30 6932153845 | EMAIL: yρsd@diρe.mes.sch.gr | SKYPE: school-activities | pinterest | facebook |
| Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Δ/ΝΣΗ. Π. ΕΚΠ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

 

θεάσεις

© 2012-2016 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας


web analytics