ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012-2017
Η σελίδα είναι υπό αναβάθμιση - τελευταία ενημέρωση 01/07/2017

τηλεδραστηριότητες

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Καινοτόμες Δράσεις

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός»

Θερινή Ακαδημία

Παρατηρητήριο Γραμματισμού

Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

Έρευνα Κοινωνικών Σχολικών Δραστηριοτήτων

Επιμορφώσεις και Ομάδες

Ταΰγετος και Εκπαίδευση

Tοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Σχολικές βιβλιοθήκες και δραστηριότητες»

 

Εγκύκλιος Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο 2017.
Λήξη: 02 Ιουλίου.

 

Εγκύκλιος Βιωματικού Σεμιναρίου Διοίκησης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Θερινής Ακαδημίας 2017.
Λήξη: 29 Ιουνίου.

 

Εγκύκλιος για τους/τις Εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τη Βιωματική Θεατροπαιδαγωγική Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου 2016-2017 που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.
Ανάρτηση: 14 Ιουνίου.

 

Εγκύκλιος Βιωματικής Θεατροπαιδαγωγικής Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου 2016-2017 που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.
Λήξη: 13 Ιουνίου.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Βιωματική Θεατροπαιδαγωγική Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου 2016-2017 που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου (metafestival.sch.gr/t2)
Λήξη: 13 Ιουνίου
.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 - 07/06/2017.
Λήξη: με την έκδοση του επόμενου Τεύχους.

 

Φόρμα ολοκλήρωσης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017.
Λήξη: 31 Αυγούστου 2017.

 

ΦΟΡΜΑ «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.». Μια προσπάθεια επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, για να μοιραστούν ιδέες και πρακτικές στην τάξη, δόκιμα και τεκμηριωμένα!
Χωρίς ημερομηνία λήξεως.

 

Διαδικτυακή Επιμόρφωση «‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’: Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα» (Στην πρώτη τρέχουσα φάση Αφορά Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας)
Χωρίς ημερομηνία λήξεως.

 

 

| TEL.: +30 2721361544 | FAX: +30 2721361481 | SMS: +30 6932153845 | EMAIL: yρsd@diρe.mes.sch.gr | SKYPE: school-activities | pinterest | facebook |
| ΥΠ.Π.Ε.Θ. | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Δ/ΝΣΗ. Π. ΕΚΠ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

© 2012-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας